Login
In order to get your User name and Password
Register here

Synopsis

מדיניות סגר כללי לעומת המודל השבדי

מדיניות סגר כללי לעומת המודל השבדי

לאור התחלואה ההולכת וגדלה ודאגה מקריסת המוסדות הרפואיים במדינה נקטה הממשלה במדיניות של סגר נוסף בחגי תשרי (תשפ”א). סגר זה נועד למניעת התפשטות נגיף COVID-19 והשטחת העקומה.

בעבור אוכלוסיית הזקנים משמעות סגר זה היא בידוד מתמשך ומחסור בתמיכה חברתית, להם השלכות משמעותיות על החוסן הבריאותי והנפשי.

לצד אימוץ מדיניות זו, מתרבים הקולות בציבור הקוראים לאימוץ המודל השבדי בכדי להשיג חסינות עדר וטוענים כי השלכות הסגר על החברה והכלכלה הרות אסון, בעוד הנתונים האמפיריים לא תומכים בכך שסגר הוא אמצעי יעיל לבלימת המגפה.

קיים חשש כי בעבור אוכלוסיית הזקנים מודל זה יהיה מסוכן במיוחד, היות והסרת ההגבלות שחלות על המשק עלולה להוביל לסכנה גוברת של הדבקות בנגיף, חולי ותמותה.

sources

Summary

סוגיא זו תעסוק במשבר הקורונה תוך בחינת מדיניות הממשלה ומקבלי ההחלטות, כמו גם הצפת חלופות אפשריות.

 

The Edited Issue

 • Editor

  המודל השוודי ואוכלוסיית הזקנים המודל השוודי ואוכלוסיית הזקנים (צפיה בדעה במקור)
 • Udi Lion

  כ-120 חוקרים ורופאים פנו לאחרונה לממשלה במכתב הקורא לאמץ את המודל השוודי כאלטרנטיבה להתמודדות עם COVID-19. הם ממליצים להגן על… כ-120 חוקרים ורופאים פנו לאחרונה לממשלה במכתב הקורא לאמץ את המודל השוודי כאלטרנטיבה להתמודדות עם COVID-19. הם ממליצים להגן על אוכלוסיות פגיעות, אך לא לנקוט צעדים קולקטיביים מרחיקי לכת כמו סגר. עיקרו של המודל השבדי הוא פתיחה מלאה של המשק וחזרה לשגרת חיים כמעט רגילה, תוך מתן המלצות בלבד לאוכלוסייה. כזכור, מודל זה גבה מחיר הכבד מאוכלוסיית הזקנים בשבדיה, כמחצית מהנפטרים היו דיירים במוסדות לאשפוז סיעודי ארוך טווח ודיור מוגן. הדיון שלפנינו יעסוק בשאלת ההשלכות האפשריות של אימוץ מודל זה על אוכלוסיית הזקנים בישראל. (צפיה בדעה במקור)
 • Udi Lion

  פירוט הנימוקים בעד פירוט הנימוקים בעד (צפיה בדעה במקור)
 • Udi Lion

  בבסיס אסטרטגיית "חסינות העדר" עומדת הטענה כי כאשר יהיו מספיק נדבקים באוכלוסייה שיהפכו עמידים בפני המחלה, תיבלם התפשטות הווירוס והוא… בבסיס אסטרטגיית "חסינות העדר" עומדת הטענה כי כאשר יהיו מספיק נדבקים באוכלוסייה שיהפכו עמידים בפני המחלה, תיבלם התפשטות הווירוס והוא ידעך בהדרגה. כאשר בודקים את גישת "חסינות העדר" אל מול סגר רואים כי הן בשבדיה שנקטה בחסינות העדר והן בבריטניה שהטילה סגר, היה מספר דומה של מתים למיליון נפש. מכאן שסגר אינו הכרחי, וניתן לפתוח את המשק וליצור שרשראות חסינות, כאשר אנשים מבוגרים יעטו מסכות, יישארו בבתים ויקטינו מגע. לצפייה בדבריו של פרופ' אודי קמרון (צפיה בדעה במקור)

Main Sources