Login
In order to get your User name and Password
Register here

Synopsis

הגידו “לא” לזקן

הגידו “לא” לזקן

מכיוון שהמילה “זקן” צברה קונוטציות שליליות המשקפות את היחס השלילי של החברה כלפי אוכלוסיית הזקנים, יש להתנגד לשימוש במילה זו ולהעדיף על פניה את השימוש בביטוי “ותיק” או “אזרח ותיק”

אל תקרא לי קשיש >

0
הגידו “כן” לזקן

הגידו “כן” לזקן

אין כל בושה במילה “זקן” ואין שום צורך לפעול להעלמתה מן השיח. אדרבא, מי שנמנע מן השימוש במילה “זקן” פועל להנצחת הסטיגמות על הזקנה.

הגדרת הזיקנה >

תקראו להם זקנים >

יש לנקוט בפעולות הסברה שיחזירו למילה זו את הכבוד המגיע לה. בנוסף, יש להתנגד לשימוש בביטויים חליפיים.

0
שם התואר אינו קובע

שם התואר אינו קובע

מי שמרגיש מחובר לזקנה כלל אינו צריך להיות מוטרד מן האופן שבו החברה
מכנה את הזקנים ואינו צריך לנקוט בגישה אקטיבית-לא נגד השימוש במילה “זקן”,
ולא נגד השימוש בביטויים חליפיים, שאינם מעלים ואינם מורידים.

1
Summary 

תקופת המקרא והתלמוד, המילה זקן ייצגה כבוד וחוכמה: “אין זקן אלא מי שקנה חכמה” (קידושין, ל”ב, ב). הזקנים ישבו בשער העיר ושפטו את העם: “נודע בשערים בעלה בשבתו עם זקני ארץ” (משלי לא 23).
הביטוי “זקני השבט” אף הוא מעיד על מעמדם המכובד של הזקנים בעבר.
ואולם ברבות השנים צברה המילה “זקן” קונוטציות שליליות שעומדות בניגוד מוחלט למסורת היהודית, עד כי הפכה למילת גנאי- סמל לאדם חלש, לא מעודכן, תשוש וחלש.
אי לכך קיימת רתיעה מן השימוש במילה “זקן”. רתיעה זו משתקפת למשל בשינוי שמה של קצבת הזקנה של הביטוח הלאומי ל”קצבת אזרח ותיק”.
השפה יצרה ביטויים עוקפים למונחים “זקן” ו”זקנה”, כגון “אזרח ותיק”, “גיל הזהב”, “הגיל השלישי” ועוד.
לא רק החברה נמנעת פעמים רבות מן השימוש במונח “זקן”: זקנים רבים הפנימו את הקונוטציות השליליות של המונח ומעדיפים שלא יכנו אותם כך.

השאלה לדיון:
האם יש להתנגד לשימוש במילה “זקן” ולנקוט בפעולות הסברה שיביאו להגברת השימוש בביטויים חליפיים?