Login
In order to get your User name and Password
Register here

Synopsis

צריך לקדם את מעמד המטפל?

צריך לקדם את מעמד המטפל?

קיים צורך ממשי בקידום מעמד המטפל. קידום כזה יפתח עבור המטפלים והמטפלות אופק מקצועי, ייתן להם הכרה וישפר את מעמדם בחברה.
גם הטיפול עצמו יושפע לטובה מקידום כזה

לא צריך לקדם את מעמד המטפל?

לא צריך לקדם את מעמד המטפל?

כיום אין אפשרות לקדם את מעמדו של המטפל וגם אין בכך צורך.

Summary 

כיצד ניתן לקדם את מעמדם של המטפלים בישראל?
האם רק על ידי הפיכת המקצוע לפרופסיה?