Login
In order to get your User name and Password
Register here

Synopsis

sources

Summary

תעשיית האנטי-אייג’ינג עולה כפורחת בשנים האחרונות. גברים ונשים נוקטים בשלל אמצעים- לרבות הליכים כירורגיים- על מנת להסתיר את סימני הזיקנה, ומודל היופי המבוגר החדש משווק לציבור הרחב דרך אנשי תרבות ו”סלב”. לאחרונה התעורר דיון סוער ברשתות החברתיות ובתקשורת בעקבות טיפול האנטי-אייג’ינג שעברה הזמרת מרגלית צנעני, טיפול שתוצאתו ניכרה לעין בטקס הדלקת המשואות. מחד גיסא, ברור לחלוטין שכל זקן וזקנה חופשיים לנקוט בכל פעולה שנועדה להצעיר את המראה החיצוני שלהם, והדבר מובן על אחת כמה וכמה כאשר מדובר באנשי עולם התרבות, החשופים לביקורת ציבורית תמידית. מאידך גיסא, האם טיפולי אנטי-אייג’ינג אינם למעשה ניסיון (ויש יאמרו: ניסיון נואש ופתטי) להתכחש לתהליך הטבעי של הזדקנות הגוף, ובכלל זה הזדקנות מראה הפנים, תוך כניעה להבניה החברתית לפיה גיל צעיר=יופי ואילו זיקנה=כיעור? ומנקודת מבט פמיניסטית, האם נשים ידועניות בכלל, ונשים ידועניות בגיל הזיקנה בפרט, העוברות טיפולי אנטי-אייג’ינג, אינן מחזקות את התפיסה השוביניסטית לפיה אישה נבחנת קודם כל עפ”י המראה החיצוני?

The Edited Issue

 • Editor

  זכותם של כל זקן וזקנה לפעול להצערת המראה החיצוני באמצעות כל טיפול, פולשני ככל שיהיה. הטכנולוגיה של ימינו מאפשרת ליצור… זכותם של כל זקן וזקנה לפעול להצערת המראה החיצוני באמצעות כל טיפול, פולשני ככל שיהיה. הטכנולוגיה של ימינו מאפשרת ליצור מודל יופי חדש ועדכני ולמחוק את סימני הגיל. יש לצאת נגד המגנים תופעה זו, על אחת כמה וכמה כאשר מדובר בידועניות החשופות לביקורת תמידית על המראה החיצוני שלהן. (צפיה בדעה במקור)
 • Editor

  השימוש באמצעים שונים לשם השגת מראה צעיר הוא בבחינת כניעה להבניה החברתית לפיה זיקנה=כיעור, בין אם מדובר בהליך פולשני כגון… השימוש באמצעים שונים לשם השגת מראה צעיר הוא בבחינת כניעה להבניה החברתית לפיה זיקנה=כיעור, בין אם מדובר בהליך פולשני כגון מתיחת פנים ובין אם מדובר בהליך פשוט כגון צביעת השיער. ידועניות המציגות מראה שאינו תואם את גילן מחזקות הבניה זו ויוצרות ניכור כלפי נשים זקנות שאינן נראות כמו אלו שעל המרקע. (צפיה בדעה במקור)
 • Editor

  זכותו של כל אדם, בין שהוא ידוען ובין שהוא אלמוני, לעבור טיפולי אנטי-אייג'ינג ולנצל את פלאי הטכנולוגיה של ימינו לטובתו… זכותו של כל אדם, בין שהוא ידוען ובין שהוא אלמוני, לעבור טיפולי אנטי-אייג'ינג ולנצל את פלאי הטכנולוגיה של ימינו לטובתו האישית. המינון הוא על אחריות המטופל. אך כדי לא ליצור אשליה כי המראה המנותח הוא המראה הטבעי, יש להעלות למודעות את השימוש בטיפולים אלו בקרב אנשי עולם התרבות ולקיים הפרדה בין הנראה לעין לבין הנסתר. (צפיה בדעה במקור)
 • יהודית אברהמי

  בפתיח לדיון  מוצגת המורכבות, ולכן מפליא שהשאלות לדיון הן  כל כך פשטניות ודיכוטומיות. איני רואה מקום לשאול אם זה בסדר… בפתיח לדיון  מוצגת המורכבות, ולכן מפליא שהשאלות לדיון הן  כל כך פשטניות ודיכוטומיות. איני רואה מקום לשאול אם זה בסדר או לא בסדר להראות א/נשים המשקיעים בהסתרת גילם ובשינוי מראם הטבעי, כשהאנשים אינם אלא ייצוגים של תרבות גילנית וקפיטליסטית. זה כאילו שאלנו אם להראות א/נשים האובססיביים למשקלם, כשברור לנו שהם אובססיביים  משום שהם מרגישים חובה להתאים למדדים מופרכים המועברים בתרבותנו ובפרסומות.     (צפיה בדעה במקור)

Main Sources