להתחברות
לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

אסור לכפות חיסונים בשום צורה

אסור לכפות חיסונים בשום צורה

החירות של האדם על גופו היא מוחלטת- וכל כפיה עומדת בסתירה לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. היא מעוגנת  גם בחוק זכויות החולה הקובע כי קבלת טיפול רפואי מחייבת הסכמה מדעת. וכמו כן מי שחושש מהדבקות מאחרים יכול לשמור על כללי הזהירות המתאימים (ריחוק חברתי , מסכות וכו') – ולכן הסירוב איננו גורם ישיר ובלתי נמנע לסכנה לזולת. יחד עם זאת, יש מקום למתן תמריצים למי שהתחסנו (כמו הדרכון הירוק  – ראו כאן ).

כפיית החיסונים הכרחית

כפיית החיסונים הכרחית

חירות האדם על גופו מסתיימת ברגע שהוא מסכן את זולתו, והיא עומדת מעל חירות הפרט במיוחד נכון הדבר כאשר מי שלא מתחסן מסכן לא רק את עצמו אלא את כל מי שבא עמו במגע – בסכנת חיים ממשית וכאשר רק התחסנות רחבה של הציבור תאפשר להציל את הכלכלה ונפגעיה.

אם לא תהיה היענות מספקת של הציבור לבוא ולהתחסן, יש לבצע בישראל שינויי חקיקה שיאפשרו כפיית החיסון, כפי שנעשה בחלק ממדינות העולם, לרבות מדינות דמוקרטיות כגון צרפת, איטליה ובלגיה, ראו כאן.

חיוב חיסון באוכלוסיות ספציפיות

חיוב חיסון באוכלוסיות ספציפיות

יש מקום לכפות את החיסון אך ורק על אוכלוסיות בסיכון.  כמו למשל אוכלוסיית הקשישים. הסיבות לכך הן  בגלל העומס שהן עלולות ליצור על מערכת הבריאות שלא רק מסכן את עצמם אלא גם חולים אחרים . סיכון משמעותי נוסף הוא    במקומות שבהם סכנות ההדבקה הן משמעותית (כפי שלמדנו מהגל הראשון והשני כפי שטוענת  ליאורה בר טור :"הדאגה של המוסד לבריאותו הפיזית והנפשית של הזקן היא בבסיס קיומו של המוסד".

לא לכפיה – כן למגבלות

לא לכפיה – כן למגבלות

במקרה שיוכח כי התמריצים אינם אפקטיביים מספיק,  יש לשקול , להטיל על סרבני החיסונים מגבלות תנועה וכניסה לפעילויות חברתיות.

לא מדובר ב"סנקציות"  אלא רק בהגנה ישירה על האוכלוסיות שבסיכון .

עמדתה של ד"ר עו"ד מאיה פלד רז  ראו  כאן .

sources

תמצית

מירוץ קדחתני חסר תקדים לעבר תרכובת חיסון נגד וירוס הקורונה הניב פירות לאחרונה כאשר חברת פייזר קיבלה את אישור הFDA להפצת החיסון שפיתחה, וחברות נוספות נמצאות בדרך לקבלת אישור זה. הבשורות המשמחות יחד עם הביקוש העולמי לחיסון מעלות דילמות ושאלות שונות, עליהן ניתן לדון בדף זה.

הסוגיה נמצאת בפיתוח ובניה ותתעדכן במקביל לאירועים האקטואליים

הדיון הערוך

 • אודי ליאון

  קיימת דילמה עקרונית לגבי כפיה בחיסונים בכלל ובחיסוני הקורונה בפרט . בישראל , הוחלט , מסיבות משפטיות שלא ניתן לכפות… קיימת דילמה עקרונית לגבי כפיה בחיסונים בכלל ובחיסוני הקורונה בפרט . בישראל , הוחלט , מסיבות משפטיות שלא ניתן לכפות על כלל האוכלוסיה להתחסן . השאלה העולה היא לגבי כפיה על  האוכלוסיה בסיכון שכן אי התחסנותם עלולה להיות הגורם הישיר לעומס על מערכת הרפואה ולסיכון חייהם של אחרים .
  גם אם , נאמר שלא ניתן לכפות זאת , האם יש מקום לכפיה על דיירי בתי אבות והדיור המוגן בגלל הסכנה הברורה של הפגיעה בדיירים האחרים?
  (צפיה בדעה במקור)
 • אודי ליאון

  כפיית חיסונים כפיית חיסונים (צפיה בדעה במקור)
 • אודי ליאון

  החירות של האדם על גופו היא מוחלטת . החירות של האדם על גופו היא מוחלטת . (צפיה בדעה במקור)
 • אודי ליאון

  חירות האדם על גופו מסתיימת ברגע שהוא מסכן את זולתו חירות האדם על גופו מסתיימת ברגע שהוא מסכן את זולתו (צפיה בדעה במקור)
 • אודי ליאון

  הדילמה לגבי האוכלוסיה המבוגרת הדילמה לגבי האוכלוסיה המבוגרת (צפיה בדעה במקור)
 • אודי ליאון

  בגלל שסכנות ההדבקה הן משמעותית גדולות יותר בבתי האבות . יש לכפות את החיסונים רק שם בגלל שסכנות ההדבקה הן משמעותית גדולות יותר בבתי האבות . יש לכפות את החיסונים רק שם (צפיה בדעה במקור)
 • אודי ליאון

  לא ניתן לכפות על דיירי בתי האבות חיסון . מאידך ניתן למנוע פעילויות חברתיות ותנועה בלתי מוגבלת כדי להמנע מהדבקה… לא ניתן לכפות על דיירי בתי האבות חיסון . מאידך ניתן למנוע פעילויות חברתיות ותנועה בלתי מוגבלת כדי להמנע מהדבקה . (צפיה בדעה במקור)
 • עורך

  כפיית חיסון על מטפלות ומטפלים כפיית חיסון על מטפלות ומטפלים (צפיה בדעה במקור)
 • עורך

  אדם שעוסק בטיפול באדם מבוגר אחראי על איכות חייו ושלומו. בסירוב להתחסן טמון סיכון לפגיעה בבריאותו, שלומו ואיכות חייו של… אדם שעוסק בטיפול באדם מבוגר אחראי על איכות חייו ושלומו. בסירוב להתחסן טמון סיכון לפגיעה בבריאותו, שלומו ואיכות חייו של המטופל. על כן, יש לקבוע בחוק כי אדם העוסק במקצוע הטיפול חלה עליו החובה להתחסן. (צפיה בדעה במקור)
 • עורך

  על אף הסיכון שהמטפל מעמיד בו את המטופל בסירובו להתחסן, כפיית החיסון יש בה מן הפגיעה גם  בחירותו של המטפל… על אף הסיכון שהמטפל מעמיד בו את המטופל בסירובו להתחסן, כפיית החיסון יש בה מן הפגיעה גם  בחירותו של המטפל על גופו. עם זאת, יש לאפשר למעסיק להחליט כי העמדת המטופל בסיכון בריאותי אפשרי היא עילה מספקת לפיטורים. (צפיה בדעה במקור)
 • עורך

  מטפלים רבים ניזונים מתקשורת זרה ו"פייק ניוז" בנושא הקורונה. בכדי לגרום למטפלים להתחסן יש לחלק פיצוי או תמריץ כזה או… מטפלים רבים ניזונים מתקשורת זרה ו"פייק ניוז" בנושא הקורונה. בכדי לגרום למטפלים להתחסן יש לחלק פיצוי או תמריץ כזה או אחר, לכל מטפל שיתחסן. בנוסף, יש לעסוק בהסברה ייעודית לאוכ' זו, זאת ללא כל כפייה. (צפיה בדעה במקור)

מקורות עקריים