Login
In order to get your User name and Password
Register here

Synopsis

המכרז החדש משפר את איכות השירותים

המכרז החדש משפר את איכות השירותים

משרד הבריאות טוען:
“במסגרת המכרז החדש הזה, עלה משמעותית השכר שניתן לכוחות העזר המטפלים בקשישים, בנוסף למהלכים משלימים הצפויים להבשיל בתחילת 2019, שכוללים תוכנית הכשרה מקיפה יותר, מענקי התמדה ושימור כוח אדם איכותי בתחום ותוספת תקינה כדי להפחית עומסים. ניסיון נוסף לעכב את פרסום המכרז יפגע באיכות הטיפול בקשישים ובמוסדות המטפלים עצמם”.
ראיה לכך היא שבית המשפט דחה את עתירתם של המוסדות.

 המכרז יקצץ שליש ממיטות האשפוז ויביא לסגירת מוסדות

 המכרז יקצץ שליש ממיטות האשפוז ויביא לסגירת מוסדות

המוסדות- מנגד- מעלים שתי טענות מרכזיות:

1. עפ”י משרד הבריאות, עלות תפעול יום במוסד היא 86 ש”ח אך לא מעגנים זאת בשום נתונים מהמציאות.

בפועל יום תפעול הכולל לינה, אוכל, רפואה וכל מה שנותן המוסד עולה 120-150 ש”ח. והפער- ניחשתם- נופל על כתפי המוסד.

בנוסף ישנם פרמטרים רבים אשר קיימים במוסד אך לא כלולים ברשימת העלויות של משרד הבריאות: חשב שכר, מנהל חשבונות וכמובן- שומר….

בית המשפט החליט ללכת עם הרגולטור ולא בחן לעומק את הדברים.

2. ברמות השכר שקבע הרגולטור במכרז לא ניתן למצוא אנשי מקצוע בפועל.

השכר מבזה ולא ריאלי.

וגם פה- ניחשתם- הפער נופל על המוסדות. ובסופו של יום- הכל נופל על הקשישים המאושפזים והצוות השחוק.

 

 

 

 

Summary 

לאחרונה התפרסם  מכרז חדש    של משרד הבריאות לרכישת שירותי אשפוז גריאטריים. מטרת המכרז היא רכישת שירותים עבור חולים סיעודיים ו/או תשושי נפש, אשר מקבלים סיוע במימון אשפוזם ממשרד הבריאות והוא אמור לייצר הקפדה על רמת ואיכות השירות הניתן לציבור המאושפזים במוסדות . מכרז זה עורר סערה במערכת .

המשרד טוען שהמכרז משפר את תנאי התעסוקה והשהיה ואילו המוסדות טוענים שהוא מקצץ באופן דרמטי בתקציבם . 

הסוגיה מעלה את השאלה – האם המכרז בפועל היא קיצוץ בהוצאות המדינה ? האם המוסדות היוצאים כנגד זה מגינים על עצמם או על הדיירים?