להתחברות
לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

המשבר בלתי נמנע .

המשבר בלתי נמנע .

הנזק בהעלאת גיל הפרישה הוא בלתי נמנע מכמה סיבות עקריות: .

החברה הולכת ונעשית גילנית יותר ,וממילא לא ניתן יהיה למצוא תעסוקה לגילאים המבוגרים יותר.
חלק גדול מהמקצועות שבהם עסקו הפורשים מחייבים מאמץ גופני גדול מדי (נקיון , בנין וכו')

דחיית גיל הפרישה תמנע תעסוקה מהצעירים יותר ותיצור עלייה באבטלה

מעול לנכס

מעול לנכס

כמו בכל משבר יש כאן דווקא הזדמנות להרחבה כלכלית .


ההצעה היא לוותר על גיל פרישה אחיד ולהרחיב את מעגל התעסוקה. ההנחה כאילו הדבר יגרום לאבטלה אצל הצעירים איננה נכונה .הדוגמא הבולטת היא כניסתן של נשים למעגל התעסוקה בזמן מלחמת העולם השניה . החשש היה שעם חזרתם של הגברים מהמלחמה תווצר אבטלה בגלל שמקומות עבודתם נתפסו על ידי נשים .  בפועל התוצאה היתה התרחבות הכלכלה ופריחתה דווקא בגלל תוספת העובדים.בעלי העמדה : צבי לניר – מעול לנכס

 

תמצית 

ההנחה הרווחת היא שמשבר פנסיוני מאיים על עובדים בכל הגילים בכל העולם.
מסימני המשבר, שכבר זוהו ושעתידים לקרות ביתר שאת, נציין רק אזרחים שיעבדו אחרי גיל הפרישה עד גיל 70, ירידה באיכות החיים ועלייה בשיעורי העוני בקרב מבוגרים במדינות העשירות. מאידך יש הטוענים שכמו בכל משבר, יש כאן הזדמנות דווקא להרחבה כלכלית . ההצעה היא לוותר על גיל פרישה אחיד ולהרחיב את מעגל העובדים