Login
In order to get your User name and Password
Register here

Synopsis

כיצד מתמודדים עם חוסר התקציב?

כיצד מתמודדים עם חוסר התקציב?

המצב התקציבי של מערכת הבריאות בכללה והטיפול בזקן בפרט הוא בכי רע.
כיצד ניתן להעצים את המאבק הפוליטי כדי לשפרו ? האם ניתן לייעל את הטיפול מבחינת עלות/תועלת?
האם יש מקום לתמיכה דיפרציאלית פרוגרסיבית שבה בעלי היכולת יחוייבו יותר עבור השירות מאשר חסרי האמצעים ?

תוכנית חומש – חובה או מותרות?

תוכנית חומש – חובה או מותרות?

על משרד הבריאות לגבש תוכנית חומש בכל הקשור להגדלת התקנים השונים וכמות המיטות בבתי החולים.

Summary 

המצב הנוכחי  במערכת הבריאות הוא שמחלקות רבות מלאות עד אפס מקום, ולא רק בחורף.

 

לפיכך יש צורך דחוף בשינוי והתאמת עולם הרפואה, על מוסדותיו  השונים,

כדי לתת מענה לזקנים של היום ומחר.

 

בנושא  זה נעסוק בסוגיות התקציביות , במדיניות הסיעוד , בשאלות סוף החיים ועוד