Login
In order to get your User name and Password
Register here

Synopsis

ביטוח סיעודי פרטי

ביטוח סיעודי פרטי

חוזה אישי בין אדם לחברת ביטוח לבחירתו, בהסכם שנקבע לרוב לכל החיים.

כולל תהליך חיתום ארוך יחסית אשר לרוב יכלול בדיקות רפואיות רבות מטעם החברה או דרך צד שלישי, שמטרתן לחזות את ‘עתידו הסיעודי’ של המבוטח. ניתן לעשות שימוש בבדיקות גנטיות, באם המבוטח מעוניין לרכוש ביטוח יקר יותר מהפרמיה הבסיסית.

בסוף ההליך יורכב סל שירותים ייחודי למבוטח. גובה הפרמיה הוא גמיש אם כי לא בהכרח נגיש, וקיימות תכניות גבייה בהתאמה אישית.

הפרמיה נקבעת בהתאם לתוצאות הבדיקות וההסתברות להזדקק לשירותים השונים בעתיד, בהתאם לגיל המבוטח, וגם ביחס לגובה הכיסוי הרצוי, שמשתנה לפי דרישה.

ביטוח סיעודי קבוצתי

ביטוח סיעודי קבוצתי

הסכם של כל קופת חולים עבור מבוטחיה עם חברת ביטוח שזכתה במכרז, אשר מוצע כשירות נפרד מביטוח הבריאות. תקופת הביטוח מוגבלת ל5-8 שנים, וחידוש שלה יכול להיות מלווה בשינוי בתנאי הפוליסה.

תהליך החיתום דורש המצאת מסמכים רפואיים מינימליים יחסית, תנאי פוליסה אחידים (אם כי תקרת הכיסוי פוחתת בהתאם לגיל ההצטרפות), והפרמיה מתייקרת עם הגיל (בניסיון למנוע מימד של סבסוד צולב– הסתמכות של בעלי צרכים גבוהים מהממוצע, על כניסה של מבוטחים חדשים בעלי צרכים נמוכים מהממוצע לשם סיוע במימון ויציבות של הקבוצה).

לרוב הכיסוי הסיעודי קצוב לתקופה של חמש שנים. במידה והמבוטח הסיעודי נמצא במוסד סיעודי, הוא יקבל את הכיסוי כשיפוי ולאחר השתתפות עצמית. אם הוא מטופל בבית, יקבל פיצוי כספי.

sources

Summary

 

כיום חלקים הולכים וגדלים מהאוכלוסייה מוצאים את עצמם בסוף ימיהם במצב סיעודי. מדובר בירידה תפקודית משמעותית המלווה בעלויות אדירות, כאלה שחוק ביטוח הבריאות הממלכתי, חוק הסיעוד, פנסיות וקצבאות זקנה אינם מאפשרים עמידה בהן, או חיים בכבוד לצידן.

משבר הביטוח הסיעודי (להרחבה- לחצו) שפרץ מעלה לסדר היום את החשיבות של ההיערכות המתאימה לתקופה הקריטית הזו.

עד שיימצא פתרון ארוך טווח ברמת המדיניות, אנחנו מזדקנים. האפשרויות המוצעות כיום אינן מושלמות, והסוגיה הבאה מציגה את הדילמות העולות מהן. השאלה היא, בהינתן המצב הקיים, איזה ביטוח עדיף ברמת הפרט והכלל. פרטי, או קבוצתי?

ביטוח סיעודי הוא נושא רחב ומורכב. זו סוגיה שעוסקת במחדל הביטוח הסיעודי וההצעות הקיימות כיום בשוק. לדיון בסוגיה שעוסקת בחובת המדינה אל מול אחריות האזרחים, לחצו כאן

The Edited Issue

  • Editor

    רקע לסוגיה רקע לסוגיה (צפיה בדעה במקור)
  • Editor

    ב2018 בוטלו סופית כל פוליסות הביטוח הסיעודי הקבוצתי שהיו במתכונת הישנה. זאת לאחר שני עשורים של ניסיונות להסדר מדורג של… ב2018 בוטלו סופית כל פוליסות הביטוח הסיעודי הקבוצתי שהיו במתכונת הישנה. זאת לאחר שני עשורים של ניסיונות להסדר מדורג של המחדל, אשר במסגרתו מעל מיליון אזרחים היו מבוטחים בפוליסות קולקטיביות במחיר אחיד-נמוך וללא חיתום (במסגרת מקומות עבודה בעיקר), אשר היוו משענת קנה רצוץ עבורם בשעת צרתם, ללא ידיעתם. (לעיקרי הכשל לחצו כאן). עם ביטול הפוליסות הוצעו מתווים שונים למתן מענה מהיר עבור כל אותם אזרחים שנפלטו מהביטוחים הקולקטיביים ללא מענה, אשר להם צרכים סיעודיים עכשוויים, או ללא יכולת לרכוש ביטוח סיעודי נוסף (עוד על כך כאן). גם שר האוצר דאז משה כחלון ניסה לגבש פתרון מדיני ארוך טווח (לכתבה לחצו כאן), אשר בשל עלותו לא ברור מתי וכיצד ייכנס לתוקף (כתבת כלכליסט). בהמשך לדרישות מבקר המדינה (דוח מבקר המדינה), הגביר אגף שוק ההון את מידת שקיפות המידע על מסגרות ביטוח, באמצעים שונים (הר- ביטוח). יחד עם זאת ובהמשך לאזהרות מבקר המדינה, עלול אדם שלא למצוא את דרכו בסבך האפשרויות המוצגות בפניו. בסיכומו של דבר, האופציות העומדות בפני האזרחים היום, כוללות ביטוח סיעודי קולקטיבי במתכונת החדשה דרך קופת החולים- (הוראות הרשות- דורית סלינגר), או ביטוח אישי הנרכש דרך חברה פרטית. (צפיה בדעה במקור)
  • Editor

    המבוטח רוכש את הביטוח במישרין מחברת הביטוח. הליך צירופו לפוליסה כולל חיתום, במהלכו חברת הביטוח מחליטה האם לקבל את המבוטח… המבוטח רוכש את הביטוח במישרין מחברת הביטוח. הליך צירופו לפוליסה כולל חיתום, במהלכו חברת הביטוח מחליטה האם לקבל את המבוטח לביטוח, ובאלו תנאים, על סמך מידע רפואי שמסר המבוטח, או בדיקות שנערכו מטעמה. כאשר מבוטח בוחר לרכוש פוליסה אישית ישירות מסוכן ביטוח או מחברת ביטוח הפרמיה שישלם מחושבת לפי גילו, מצבו הבריאותי ותקרת הכיסוי שבחר ובהינתן שתקופת הביטוח נמשכת לאורך כל חיי המבוטח. תקרת הכיסוי נמכרת, לרוב, בכפולות של אלפי ש"ח, ותגמולי הביטוח בפוליסות מסוג זה, ניתנים לרוב, כפיצוי. מבוטח אשר ארע לו מקרה הביטוח, זכאי לתגמולי ביטוח, החל בתום תקופת ההמתנה, הנמשכת לרוב, חודש עד שלושה חודשים. כאמור, קיימות "פוליסות משלימות" בהן תקופת ההמתנה ארוכה יחסית - 36 או 60 חודשים וכדומה. אלה, נועדו לאפשר למבוטחים המעוניינים בכך להרחיב את הכיסוי הקיים, כך שתוארך תקופת תשלום תגמולי הביטוח לכל החיים. כך לדוגמה, בביטוח הקבוצתי לחברי קופת חולים, תקופות תשלום תגמולי הביטוח קצובה לתקופה של חמש שנים. עלותה של "פוליסה משלימה" נמוכה יחסית, בשל תקופת ההמתנה הארוכה. הזכאות לתגמולי ביטוח ב"פוליסה משלימה" ניתנת למבוטח רק אם הוא מצוי עדיין במצב סיעודי בתום תקופת ההמתנה. לפיכך, על אדם שרוכש "פוליסה משלימה" לוודא טרם הרכישה שיש לו כיסוי ביטוחי בסיסי מספק או אמצעים שיוכלו לממן את צרכיו במהלך תקופת ההמתנה הארוכה. (מתוך אתר רשות שוק ההון) (צפיה בדעה במקור)

Main Sources