להתחברות
לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

ביטוח סיעודי פרטי

ביטוח סיעודי פרטי

חוזה אישי בין אדם לחברת ביטוח לבחירתו, בהסכם שנקבע לרוב לכל החיים.

כולל תהליך חיתום ארוך יחסית אשר לרוב יכלול בדיקות רפואיות רבות מטעם החברה או דרך צד שלישי, שמטרתן לחזות את 'עתידו הסיעודי' של המבוטח. ניתן לעשות שימוש בבדיקות גנטיות, באם המבוטח מעוניין לרכוש ביטוח יקר יותר מהפרמיה הבסיסית.

בסוף ההליך יורכב סל שירותים ייחודי למבוטח. גובה הפרמיה הוא גמיש אם כי לא בהכרח נגיש, וקיימות תכניות גבייה בהתאמה אישית.

הפרמיה נקבעת בהתאם לתוצאות הבדיקות וההסתברות להזדקק לשירותים השונים בעתיד, בהתאם לגיל המבוטח, וגם ביחס לגובה הכיסוי הרצוי, שמשתנה לפי דרישה.

ביטוח סיעודי קבוצתי

ביטוח סיעודי קבוצתי

הסכם של כל קופת חולים עבור מבוטחיה עם חברת ביטוח שזכתה במכרז, אשר מוצע כשירות נפרד מביטוח הבריאות. תקופת הביטוח מוגבלת ל5-8 שנים, וחידוש שלה יכול להיות מלווה בשינוי בתנאי הפוליסה.

תהליך החיתום דורש המצאת מסמכים רפואיים מינימליים יחסית, תנאי פוליסה אחידים (אם כי תקרת הכיסוי פוחתת בהתאם לגיל ההצטרפות), והפרמיה מתייקרת עם הגיל (בניסיון למנוע מימד של סבסוד צולב– הסתמכות של בעלי צרכים גבוהים מהממוצע, על כניסה של מבוטחים חדשים בעלי צרכים נמוכים מהממוצע לשם סיוע במימון ויציבות של הקבוצה).

לרוב הכיסוי הסיעודי קצוב לתקופה של חמש שנים. במידה והמבוטח הסיעודי נמצא במוסד סיעודי, הוא יקבל את הכיסוי כשיפוי ולאחר השתתפות עצמית. אם הוא מטופל בבית, יקבל פיצוי כספי.

תמצית 

 

כיום חלקים הולכים וגדלים מהאוכלוסייה מוצאים את עצמם בסוף ימיהם במצב סיעודי. מדובר בירידה תפקודית משמעותית המלווה בעלויות אדירות, כאלה שחוק ביטוח הבריאות הממלכתי, חוק הסיעוד, פנסיות וקצבאות זקנה אינם מאפשרים עמידה בהן, או חיים בכבוד לצידן.

משבר הביטוח הסיעודי (להרחבה- לחצו) שפרץ מעלה לסדר היום את החשיבות של ההיערכות המתאימה לתקופה הקריטית הזו.

עד שיימצא פתרון ארוך טווח ברמת המדיניות, אנחנו מזדקנים. האפשרויות המוצעות כיום אינן מושלמות, והסוגיה הבאה מציגה את הדילמות העולות מהן. השאלה היא, בהינתן המצב הקיים, איזה ביטוח עדיף ברמת הפרט והכלל. פרטי, או קבוצתי?

ביטוח סיעודי הוא נושא רחב ומורכב. זו סוגיה שעוסקת במחדל הביטוח הסיעודי וההצעות הקיימות כיום בשוק. לדיון בסוגיה שעוסקת בחובת המדינה אל מול אחריות האזרחים, לחצו כאן