להתחברות
לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

עמוד חכם

אודי ליאון

אודי ליאון

זקנה להט"בית – השתלבות מול ייחודיות

האם יש לפתח שירותים ייעודיים נפרדים או לשלב בקהילה?

משיעבוד (הנעורים) לחירות

האם להראות או להסוות אותות הזֽקנה ?

קורונה – משבר בתי האבות

מדיניות הממשלה ומשרד הבריאות בהתמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה בבתי אבות.

התמודדות עם הבידוד

יוזמות מהשטח ודרכי התמודדות מהשטח בנושאים: תמיכה כלכלית, תמיכה חברתית, תמיכה נפשית

קורונה – מדיניות

בחינת מדיניות והחלטות הגופים האחראים במשבר הקורונה

קריטריון הגיל בטיפול רפואי

גילנות או כורח בלתי נמנע?

כפיית חיסון הקורונה

האם יש לחייב את האוכלוסיה או קבוצות סיכון להתחסן ?

חובת הפרישה מעבודה

האם יש לשנות את גיל הפרישה?

תכנית אב לאומית

מה הנושאים הקריטיים בעיצוב המדיניות האסטרטגית?