להתחברות
לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

עמוד חכם

אביטוב זלקין

נוה הורים

אביטוב זלקין

מצלמות אבטחה

האם וכיצד לאפשר מצלמות אבטחה במוסדות סיעודיים?

המכרז לאשפוז גריאטרי

האם המכרז החדש של משרד הבריאות פוגע או משפר את מצב האשפוז הגריאטרי בישראל