Login
In order to get your User name and Password
Register here

Synopsis

Obligation to Retire from Work

האם יש לשנות את גיל הפרישה?

בעד חיוב גיל פרישה

בעד חיוב גיל פרישה

כאשר עובד מחזיק במשרתו לאורך שנים ללא הגבלת זמן, נחסמת דרכו של  הדור הצעיר מקידום ופיתוח. אי כניסת ‘דם חדש’ למערכת מגבילה את יכולת התחדשותה.

למרות השיפור במצבו הבריאותי והתפקודי של העובד המבוגר השינויים והגמישות הנדרשים במשק עבודה מודרני אינם מתאימים לאוכלוסיה המבוגרת .

בנוסף, העדרו של קריטריון אובייקטיבי לפרישה תוביל למתח בין העובד למעביד סביב ההחלטה על מועד הפרישה ובכך יפגע גם בעובד ויעצים את העלבון והפגיעה הרגשית כתוצאה מפיטוריו.

לבטל את חובת הפרישה

לבטל את חובת הפרישה

יש לבטל את חובת הפרישה מחמת הגיל הכרונולוגי כפי שקיימת כיום
ולהמירה בפרישה תפקודית מדורגת בהתאם לרצונו של העובד.
ניתן יהיה לפטר עובד רק בשל אי התאמה ביכולתו הפיסית או המנטלית,
כפי שהוצע בועידת מדריד ובבג”ץ הפרופסורים.

הצעה זו נובעת מהנימוק הדמוגרפי והכלכלי של הגידול המשמעותי שחל בתוחלת ובאיכות החיים,
אשר מוביל בתורו ליכולת וגם לרצון להמשיך לעבוד.

(מה שגם יתרום למצב כלכלי, בריאותי ולאיכות חיים טובה יותר)

יש אפשרות להסיר רק את החובה לפרוש מבלי לשנות את הגיל הקובע לזכאות תשלומי הקצבאות והפנסיה.

Summary

אנשים רבים רוצים ויכולים להמשיך לעבוד מעבר לגיל הפרישה הפורמלי הקבוע בחוק, והסיבות מגוונות (השלמת הכנסה, רצון לתרום ולחוש בעלי ערך, וגם נכונות להמשיך ולהשתמש בניסיון והיכולות היקרים מפז לטובת החברה)

העובדה שאנשים לא יכולים להמשיך לעבוד לאחר הגעה לגיל כרונולוגי שרירותי, מהווה אפליה.
הזכות לעבוד היא זכות יסוד בעלת ערך מוסרי, חברתי וכלכלי ואין למנוע אותה מאדם כלשהו ללא בחינה והסבר פרטניים. להמלצות האגודה באשר לגיל הפרישה ראו כאן  (עמוד 110).

סוגיה זו עוסקת בשאלת חובת הפרישה עצמה,
לדיון בסוגיה בנושא דחיית הגיל למתן קצבאות, במיוחד לגבי נשים – ראו כאן

The Discussion

x

בעד חובת הפרישה

 

  • א. צורך במסגרת זמן : כאשר יש ציפיות (משפחתיות, חברתיות וכו’) להמשך עבודתם, עובדים שזקוקים לפרישה (ויש להניח שעדיין יהיו רבים כאלו) יתקשו לעשות את הצעד הדרמטי ולקבל את ההחלטה הרצויה להם ולחברה ללא תאריך מוגדר.
  • ב. עזרה לילדים: לזקנים יכולים להיות תפקידים חשובים לא פחות מעבודה- כמו עזרה לילדיהם בטיפול בנכדים. במיוחד בסביבות העבודה התובעניות וימי חופש רבים ממסגרות החינוך. (ראו תגובתה של ורדה גרין)
  • ג. תרומה לחברה: ניסיון החיים שצברו הזקנים יכול לבוא לידי ביטוי בפעילות חברתית כמו התנדבות, גם בהתאם למגוון הכלים שרכשו.
  • ד. זכויות המעסיקים: שיקולים לגיטימיים של עלות/ מול תועלת מצדיקים לעיתים הפרשה של עובד שיכולתו נפגעה (פער תפקודי, קיבעון או רוויה פשוטה). ללא גיל מוגדר יהיה קשה למעסיק להחליף את העובד הזקן באדם שכוחו עוד במותניו. כך המעסיקים מפסידים, וזכותם להתפרנס נפגעת. הרב יהודה זולדן הפנה אותנו למאמר העוסק ברגישות שנדרשת במצב זה בראי המשפט העברי. ראו כאן
  • ה. הדור הצעיר: ביטול חובת הפרישה יחסום אפשרויות בפני עובדים חדשים להתקדם ולהתפתח. הסיכוי לכך קטן אם משאירים את ההחלטה בידי המעסיק, שיודע אילו אפשרויות עומדות בפניו ויכול להפעיל שיקול דעת האם מתאים להשאיר את העובד בגיל הפנסיה או לחייבו לפרוש.

 

בעד חובת הפרישה

בעד חובת הפרישה

x

נגד חובת הפרישה                  

 

  • הזכות לעבודה: כנגד זכות המעסיק לייעול (למשל בשל עלות שכר גבוהה עקב הוותק שצבר העובד). עומדת זכותו של המבוגר לתעסוקה, והפרשה ללא קשר ליכולתו היא גילנות. ביטול מוחלט של גיל הפרישה הוא הדרך היחידה לייצר התייחסות עניינית לתפקוד של כל אדם באופן אישי.
  • קושי כלכלי: ההכנסות של אדם נפגעות מאוד כאשר הוא יוצא לפנסיה. כאשר עובד יודע שעומדת בפניו תקופת חיים ארוכה לאחר הפרישה, צריך לאפשר לו להחליט האם יוכל לעמוד בה מבחינה כלכלית, או שמא אין לו ברירה אלא להמשיך לעבוד. (ראו כתבה בYnet).
  • שילוב בשוק העבודה: עצם קיומה של חובת פרישה בגיל מסוים משרה הלך רוח ציבורי של יחס מפלה כלפי זקנים בעבודה. כך למשל, אדם שירצה להתקבל למשרה מסוימת נמדד לא רק בהתאם ליכולותיו והתאמתו הפרקטית לתפקיד, אלא גם לפי מספר השנים שנותרו לו עד הפנסיה, ובהתאם לגילו גם נתפס מראש ככשיר פחות (עוד על הקושי בשילוב כאן).
  • הפגיעה הרגשית: הפרישה הכפויה עלולה ליצור שינוי דרמטי בתחושת הערך העצמי והמשמעות עבור אנשים שהתרגלו למסגרת מוגדרת כל חייהם. (עוד על הרצון להמשיך לעבוד מפי גילה אלמגור)

 

נגד חובת הפרישה

נגד חובת הפרישה

x
סיכום הדיון בסוגיית “חובת הפרישה מעבודה”:

במסגרת הדיון עלו תגובות המתייחסות להשפעות פרישה כפויה על העובד ב’יום שאחרי’.

היתרונות בעד תאריך מוגדר ליציאה לגמלאות היו: עזרה לילדים ולנכדים, הזדמנות לדם חדש להיכנס למערכת, אפשרות לתרומה מסוג חדש לחברה ועוד.

מולם עלו הטיעונים בדבר הקושי הכלכלי אשר נובע מחסכון פנסיה לא מספק, ירידה בתחושת הערך העצמי, יכולת תפקוד בלתי תלויה בגיל ביולוגי, וגילנות: אשר מקשה על השתלבות מחדש בשוק העבודה בדרכים אחרות, ועוד.

 ניתן למצוא פירוט מלא בסיכום הדיון כאן. (תחתית העמוד)

מוזמנים להגיב- מה דעתכם?

סיכום הדיון בסוגיית “חובת הפרישה מעבודה”:

סיכום הדיון בסוגיית “חובת הפרישה מעבודה”: