Login
In order to get your User name and Password
Register here

Synopsis

The Discussion

x

הדילמה

קיימת דילמה עקרונית לגבי כפיה בחיסונים בכלל ובחיסוני הקורונה בפרט .
בישראל , הוחלט , מסיבות משפטיות שלא ניתן לכפות על כלל האוכלוסיה להתחסן .השאלה העולה היא לגבי כפיה על  האוכלוסיה בסיכון שכן אי התחסנותם עלולה להיות הגורם הישיר לעומס על מערכת הרפואה ולסיכון חייהם של אחרים .

גם אם , נאמר שלא ניתן לכפות זאת , האם יש מקום לכפיה על דיירי בתי אבות והדיור המוגן
בגלל הסכנה הברורה של הפגיעה בדיירים האחרים?
הדילמה

הדילמה

כפיית חיסונים

x

לא ניתן לכפות חיסונים בכלל

החירות של האדם על גופו היא מוחלטת .

אסור לכפות חיסונים בכלל

אסור לכפות חיסונים בכלל

x

כשהזקן חי בקהילה ולמרות היותו בקבוצת סיכון המצב הוא שונה. הוא נוגע בזכותו הבסיסית של האדם להחליט לגבי חייו וגופו כפי שמצויין במקור חירות האדם על גופו .

כל עוד בוחן המציאות שלו תקין , שפוט המציאות תקין והוא עצמאי בהתנהלותו אין לדעתי לחברה יכולת לכפות עליו לקבל חיסון. ניתן לנסות לשכנע, לעודד או לבקש אך לא לכפות.
במובן זה חוסר האונים הוא של המשפחה או הסביבה המטפלת כפי ניתן לפגוש במצבים בהם זקן מסרב לקבל עזרה סעודית, להיעזר בהליכון כשזה מתחייב, לאפשר לאדם אחר לנקות או להכין לו אוכל ועוד.

תמיכה

ליאורה בר טור

x

כפיית החיסונים הכרחית

חירות האדם על גופו מסתיימת ברגע שהוא מסכן את זולתו

כפיית החיסונים הכרחית

כפיית החיסונים הכרחית

הדילמה לגבי האוכלוסיה המבוגרת

Contents

כפיית חיסונים

לקריאה

הדילמה לגבי האוכלוסיה המבוגרת

לקריאה

כפיית חיסון על מטפלות ומטפלים

לקריאה

Last Posts

user profile image
דפנה שפט
27.01.2021 21:06

הדרך אינה בכפייה ואיומים, אלא בהסברה ובמתן תמריצים חיובים. מותר לחשוש מהחיסון, באמת לא הכל ידוע. מאמינה שעם הזמן ההענות (שגם כך גבוהה) תגבר. וגם הזקנים יחוסנו כך שהאיום יפחת.

user profile image
דפנה שפט
27.01.2021 21:06

לפטר צוות? במישור האתי, זכות הפרט על גופו. במישור הסוציאלי, יש הסכמים קיבוציים, קביעות וזכויות עובד. ובמישור הפרקטי, לא רואה שעומדים בתור לעבוד במוסדות גריאטרים. באופן אישי, ההתלהמות הזאת לא נעימה. אני התחסנתי, אבל לא אלחץ על הצוות שלי.

user profile image
אופירה מוסקו
27.01.2021 21:02

הדרכים להתמודדות מאוד פשוטות, עובד שלא יתחסן, יצא בעתיד לחופשה במולדתו, לא יוכל להכנס באם לא יהיה מחוסן. יש להגדיר כי עובדים חדשים המגיעים לארץ יחויבו לחיסון.

Participants