Login
In order to get your User name and Password
Register here

Synopsis

The Discussion

רקע לסוגיה

x

ב2018 בוטלו סופית כל פוליסות הביטוח הסיעודי הקבוצתי שהיו במתכונת הישנה.

זאת לאחר שני עשורים של ניסיונות להסדר מדורג של המחדל, אשר במסגרתו מעל מיליון אזרחים היו מבוטחים בפוליסות קולקטיביות במחיר אחיד-נמוך וללא חיתום (במסגרת מקומות עבודה בעיקר), אשר היוו משענת קנה רצוץ עבורם בשעת צרתם, ללא ידיעתם. (עיקרי הכשל: כתבת  YNETאחרונה).

עם ביטול הפוליסות הוצעו מתווים שונים למתן מענה מהיר עבור כל אותם אזרחים שנפלטו מהביטוחים הקולקטיביים ללא מענה, אשר להם צרכים סיעודיים עכשוויים, או ללא יכולת לרכוש ביטוח סיעודי נוסף (עוד על כך- כתבת YNET ראשונה).

גם שר האוצר דאז משה כחלון ניסה לגבש פתרון מדיני ארוך טווח (כתבת YNET שניה), אשר בשל עלותו לא ברור מתי וכיצד ייכנס לתוקף (כתבת כלכליסט).

בהמשך לדרישות מבקר המדינה (דוח מבקר המדינה), הגביר אגף שוק ההון את מידת שקיפות המידע על מסגרות ביטוח, באמצעים שונים (תקנות מסירת מידע, הר- ביטוח). יחד עם זאת ובהמשך לאזהרות מבקר המדינה, עלול אדם שלא למצוא את דרכו בסבך האפשרויות המוצגות בפניו.

בסיכומו של דבר, האופציות העומדות בפני האזרחים היום, כוללות ביטוח סיעודי קולקטיבי במתכונת החדשה דרך קופת החולים- (הוראות הרשות- דורית סלינגר), או ביטוח אישי הנרכש דרך חברה פרטית. (באגף שוק ההון לא שללו לגמרי ביטוחים סיעודיים קבוצתיים חדשים שאינם דרך קופות החולים, במידה ויעמדו בדרישות, לפי שעה זו אינה בחירה אשר עומדת בפני האזרח).

תמצית השינויים בשוק

תמצית השינויים בשוק

x

המבוטח רוכש את הביטוח במישרין מחברת הביטוח. הליך צירופו לפוליסה כולל חיתום, במהלכו חברת הביטוח מחליטה האם לקבל את המבוטח לביטוח, ובאלו תנאים, על סמך מידע רפואי שמסר המבוטח, או בדיקות שנערכו מטעמה. כאשר מבוטח בוחר לרכוש פוליסה אישית ישירות מסוכן ביטוח או מחברת ביטוח הפרמיה שישלם מחושבת לפי גילו, מצבו הבריאותי ותקרת הכיסוי שבחר ובהינתן שתקופת הביטוח נמשכת לאורך כל חיי המבוטח. תקרת הכיסוי נמכרת, לרוב, בכפולות של אלפי ש”ח, ותגמולי הביטוח בפוליסות מסוג זה, ניתנים לרוב, כפיצוי. מבוטח אשר ארע לו מקרה הביטוח, זכאי לתגמולי ביטוח, החל בתום תקופת ההמתנה, הנמשכת לרוב, חודש עד שלושה חודשים.

כאמור, קיימות “פוליסות משלימות” בהן תקופת ההמתנה ארוכה יחסית – 36 או 60 חודשים וכדומה. אלה, נועדו לאפשר למבוטחים המעוניינים בכך להרחיב את הכיסוי הקיים, כך שתוארך תקופת תשלום תגמולי הביטוח לכל החיים. כך לדוגמה, בביטוח הקבוצתי לחברי קופת חולים, תקופות תשלום תגמולי הביטוח קצובה לתקופה של חמש שנים. עלותה של “פוליסה משלימה” נמוכה יחסית, בשל תקופת ההמתנה הארוכה. הזכאות לתגמולי ביטוח ב”פוליסה משלימה” ניתנת למבוטח רק אם הוא מצוי עדיין במצב סיעודי בתום תקופת ההמתנה. לפיכך, על אדם שרוכש “פוליסה משלימה” לוודא טרם הרכישה שיש לו כיסוי ביטוחי בסיסי מספק או אמצעים שיוכלו לממן את צרכיו במהלך תקופת ההמתנה הארוכה. מתוך אתר רשות שוק ההון
ביטוח פרטי- הגדרה

ביטוח פרטי- הגדרה

Contents

רקע לסוגיה

לקריאה

העמדות העיקריות

לקריאה

Last Posts

user profile image
חנן אליאס
10.03.2020 22:32

לא חושב שלממשלה יש אחריות בלעדית. היא לא יכולה לחזות מראש את כל השינויים בשוק, ואפילו אם יש להם השפעה גדולה על האנשים. חברות הביטוח הסתירו מידע והממשלה לא דקדקה בספרים. כמו עכשיו עם הקורונה, הממשלה רואה את ההשפעה הכלכלית מתקרבת ולא יכולה לעצור אותה, כמו צונאמי. דבר מוביל לדבר ו”אופס” החיים השתנו.

user profile image
יצחק בריק
8.03.2020 9:11

אכן זו סוגיה חשובה שלצערי היא כבר מאחורינו מבלי יכולת לתקן את המעוות. הפתרון הנכון והצודק הוא ברפורמה כללית של חקיקת חוק ביטוח סיעוד ממלכתי אוניברסלי. זה צריך להיות חלק מתוכנית אב לאומית לזקנה.

user profile image
ורדה גרין
8.11.2019 11:00

טוב שחברות הביטוח הפרטיות יוצאות מהתחום – רק העשירים נהנו מהן, וגם – הן הערימו קשיים רבים עד מימוש סיוע הכספי ! חובת המדינה לתת ביטוח סיעודי כחלק מסל הבריאות הממלכתי! מצב סיעודי בדרך כלל הוא מצב נלווה למחלות הכרוניות הנפוצות בזיקנה וככזה – חובת המדינה לתת את הטיפול הנדרש !! בגלל שהלוקים במצב סיעודי הם זקנים – עד כה לא הצליח משרד הבריאות להכניס את הטיפול לסל והסתפק בכל מיני רפורמות חלקיות עלובות שאינן פותרות את הבעיה. עצוב מאוד

Participants