להתחברות
לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

תקציר

הדיון

עמדות פתיחה

x

הזמן הנכון והמתאים להתחיל לדבר על סוגיות ודילמות סביב סוף החיים,
הוא כשהאדם עדיין עם תקווה ,רצון ונלחם להבראתו,
אף שמבחינה רפואית, אנשי המקצוע יודעים לאן מהלך המחלה מוביל.

כשהאדם עדיין עם תקווה

כשהאדם עדיין עם תקווה