Login
In order to get your User name and Password
Register here

כינוי הזיקנה | עמוד דיון

Synopsis

The Discussion

x

מי שמרגיש מחובר לזקנה כלל אינו צריך להיות מוטרד מן האופן שבו החברה מכנה את הזקנים ואינו צריך לנקוט בגישה אקטיבית- לא נגד השימוש במילה “זקן”, ולא נגד השימוש בביטויים חליפיים, שאינם מעלים ואינם מורידים.

שם התואר אינו קובע

שם התואר אינו קובע

2 Replies
 • x

  היא לא תצא משימוש בכלל. אם תפיסת הזיקנה כולה לא תשתנה, ולא משנה באיזו מכבסת מילים תשתמש במקומה, המילה זקן תהפוך לקללה, בדיוק התהליך שקורה היום. אין מה להכריח אנשים להיקרא זקנים אם הם ממש לא רוצים בכך (הזקנים בעיקר), אבל גם אין טעם בלנסות להתחמק מההתמודדות עם התפיסה החברתית של הזקן ושל זקנתו.

  … יש לי עניין להפסיק להדיר זקנים מהחברה, כולל את השימוש במילה הזו. זה עניין של חינוך ושל שינוי תפיסת עולם.

  מחלוקת

  שרון שילוח- מנהלת קבוצת הפנתרים האפורים

 • x

  לאחרונה התוודעתי לשמחתי שנוספה תקופה לחיים- גיל התבונה.

  גיל התבונה הוא גיל חדש, שכן בעבר אנשים נפטרו יותר צעירים, והוא מעלה שאלות מעניינות על הגיל ועל מי אני בתוך הגיל הזה.

  עינת פורת עמוס כתבה על גיל התבונה בספרה
  לא ‘זיקנה’ אלא ‘תקופת התבונה’ (מתוך טור בYNET)

  הקשר

  תמר נרקיס גל