Login
In order to get your User name and Password
Register here

המכרז לאשפוז גריאטרי | עמוד דיון

Synopsis

המכרז לאשפוז גריאטרי

האם המכרז החדש של משרד הבריאות פוגע או משפר את מצב האשפוז הגריאטרי בישראל

המכרז החדש משפר את איכות השירותים

המכרז החדש משפר את איכות השירותים

משרד הבריאות טוען:
“במסגרת המכרז החדש הזה, עלה משמעותית השכר שניתן לכוחות העזר המטפלים בקשישים, בנוסף למהלכים משלימים הצפויים להבשיל בתחילת 2019, שכוללים תוכנית הכשרה מקיפה יותר, מענקי התמדה ושימור כוח אדם איכותי בתחום ותוספת תקינה כדי להפחית עומסים. ניסיון נוסף לעכב את פרסום המכרז יפגע באיכות הטיפול בקשישים ובמוסדות המטפלים עצמם”.
ראיה לכך היא שבית המשפט דחה את עתירתם של המוסדות.

 המכרז יקצץ שליש ממיטות האשפוז ויביא לסגירת מוסדות

 המכרז יקצץ שליש ממיטות האשפוז ויביא לסגירת מוסדות

המוסדות- מנגד- מעלים שתי טענות מרכזיות:

1. עפ”י משרד הבריאות, עלות תפעול יום במוסד היא 86 ש”ח אך לא מעגנים זאת בשום נתונים מהמציאות.

בפועל יום תפעול הכולל לינה, אוכל, רפואה וכל מה שנותן המוסד עולה 120-150 ש”ח. והפער- ניחשתם- נופל על כתפי המוסד.

בנוסף ישנם פרמטרים רבים אשר קיימים במוסד אך לא כלולים ברשימת העלויות של משרד הבריאות: חשב שכר, מנהל חשבונות וכמובן- שומר….

בית המשפט החליט ללכת עם הרגולטור ולא בחן לעומק את הדברים.

2. ברמות השכר שקבע הרגולטור במכרז לא ניתן למצוא אנשי מקצוע בפועל.

השכר מבזה ולא ריאלי.

וגם פה- ניחשתם- הפער נופל על המוסדות. ובסופו של יום- הכל נופל על הקשישים המאושפזים והצוות השחוק.

 

 

 

 

Summary

לאחרונה התפרסם  מכרז חדש    של משרד הבריאות לרכישת שירותי אשפוז גריאטריים. מטרת המכרז היא רכישת שירותים עבור חולים סיעודיים ו/או תשושי נפש, אשר מקבלים סיוע במימון אשפוזם ממשרד הבריאות והוא אמור לייצר הקפדה על רמת ואיכות השירות הניתן לציבור המאושפזים במוסדות . מכרז זה עורר סערה במערכת .

המשרד טוען שהמכרז משפר את תנאי התעסוקה והשהיה ואילו המוסדות טוענים שהוא מקצץ באופן דרמטי בתקציבם . 

הסוגיה מעלה את השאלה – האם המכרז בפועל היא קיצוץ בהוצאות המדינה ? האם המוסדות היוצאים כנגד זה מגינים על עצמם או על הדיירים?

 

 

The Discussion

x
 דעתי על המכרז זהו  שוב מכרז חד צדדי אשר לא דואג לרווחת הזקנים אלהה לכיס של משרד הבריאות והאוצר הדרישות עולות אך אין פיצוי לכך הנהולים שנכתבים כנראה נכתבים על ידי אנשים שאינם חיים את השטח ואינם יודעים איך מלקות גריאטריות מתנהלים
בכבוד רב
אברהם גניש
מנ”כל בית אבות קרית מנחם
אברהם גניש

אברהם גניש

x
יש צורך בהפגנה ולהביא כמה זקנים  סיעודיים במיטותיהם ושיכולים  להיות בהפגנה ליד ביתו של שר הבריאות מר נתניהו ואשתו גומלת החסדים גברת שרה נתניהו ולהביא כצמה שיותר אנשי תקשורת כולל כאלו מח”ל כדי שגם נציגי הOECD  יראו  מה שמתחולל כאן בארץ. אם אי אפשר להביא זקנים שלפחות יביאו מיטות עם בובות של זקנים ושלטים .
הייתי בכנס שהתקיים באוניברסיטת בר אילן בנושא הסיעוד, אך ורק כדי למחות כנגד בנושא הזה, בארץ המתיימרת להיות הומנית .
ד”ר יעקב וגנר פסיכולוג קליני ורפואי  שעבד בנושא הגרופסיכולוגיה במרכז לבריאות  הנפש  בראשון לציון שנסגר על ידי  סגן השר הרב יעקב ליצמן וכן במרכז הגריאטרי בראשון לציון ושמיובש עלידי סגן השר הרב ליצמן ושהיו בו 350 מיטות  וכעת  בו יש בו כיום רק 70 זקנים וכל זאת מסיבותנד”ךן. ד”ר יעקב וגנר

וגנר יעקב

Last Posts

user profile image
וגנר יעקב
27.11.2018 12:42
יש צורך בהפגנה ולהביא כמה זקנים  סיעודיים במיטותיהם ושיכולים להיות בהפגנה
ליד ביתו של שר הבריאות מר נתניהו ואשתו גומלת החסדים גברת שרה נתניהו
ולהביא כמה שיותר אנשי תקשורת כולל כאלו מח”ל כדי שגם נציגי הOECD
יראו  מה שמתחולל כאן בארץ.
אם אי אפשר להביא זקנים שלפחות יביאו מיטות עם בובות של זקנים ושלטים .

הייתי בכנס שהתקיים באוניברסיטת בר אילן בנושא הסיעוד,
אך ורק כדי למחות כנגד בנושא הזה,
בארץ המתיימרת להיות הומנית .

ד”ר יעקב וגנר פסיכולוג קליני ורפואי
שעבד בנושא הגרופסיכולוגיה במרכז לבריאות  הנפש בראשון לציון
שנסגר על ידי  סגן השר הרב יעקב ליצמן וכן במרכז הגריאטרי בראשון לציון
ושמיובש עלידי סגן השר הרב ליצמן ושהיו בו 350 מיטות
וכעת  בו יש בו כיום רק 70 זקנים וכל זאת מסיבות נד”לן. ד”ר יעקב וגנר

Participants