Login
In order to get your User name and Password
Register here

קורונה- בידוד כל הזקנים? | עמוד דיון

Synopsis

קורונה- בידוד כל הזקנים?

האם להכניס לבידוד את כל בני 60 ומעלה?

בעד הבידוד

בעד הבידוד

אין ברירה ! חייבים להגן על האוכלוסייה המבוגרת הפגיעה

נגד בידוד גורף

נגד בידוד גורף

אין הגיון בהכנסת כמיליון וחצי איש לבידוד!

מדובר באוכלוסיה המונה כמיליון וחצי איש, כרבע מהם עדיין בשוק העבודה, הצעד ההגיוני הוא להמשיך לבודד את החולים והנשאים, לא את הבריאים.

 

השלכות הבידוד

השלכות הבידוד

כתוצאה מבידוד מתמשך וריחוק חברתי ישנן השלכות על חוסן בריאותי ונפשי

Summary

ווירוס הקורונה אשר מתפשט בעת האחרונה ברחבי העולם משפיע על האנושות בדרכים רבות.

אחוזי ההדבקה והתמותה ממנו גבוהים, השווקים סופגים נזקים כלכליים אדירי ממדים, ועלינו מוטלות הגבלות נרחבות של חופש התנועה.

כמו בתחומים רבים אחרים, גם כאן בני ה60+ חשופים לפגיעה הקשה ביותר, אחוזי התמותה כתוצאה מהדבקה הם גבוהים בקבוצת הגיל הזו והסיבוכים הם קשים.

לאחרונה פורסמה הנחיה של ארגון הבריאות העולמי על פיה על בני קבוצת הגיל להימנע מיציאה בלתי נחוצה למרחב הציבורי ומשהות במקומות הומי אדם. ההנחה היא שאם כל בן 60+ יכנס למעין בידוד יזום, נוכל להציל חיי אדם ולעצור את העומס המתרגש על מערכת הבריאות.

הצעד הנוכחי מעלה סימני שאלי לגבי היכולת להגן על הזקנים מפני התפשטות המגפה, האם לבידוד יזום או צמצום תנועה יש הצדקה בריאותית וחברתית?

הסוגיה הנוכחית מעלה שאלה לגבי מאזן הסיכונים הכרוך בהרחקת זקנים מהחברה.

לסוגיה הדנה בדרכי התמודדות לתמיכה תחת ההגבלות הקיימות לחצו כאן

 

The Discussion

x
וירוס הקורונה ההולך ומתפשט ידוע כבעל השלכות בריאותיות קשות על אוכלוסיית הזקנים, עם אחוזי תמותה גבוהים.
לאחרונה עלתה הצעה להחיל בידוד מניעתי על כל אוכלוסיית בני ה60+, אשר יתבטא בתחילה בהימנעות מיציאה לא מוצדקת מהבית.
אם כל זקן ימנע ממגע עם אנשים, נצליח להציל חיים!
יחד עם זאת, יש לזכור שמדובר באוכלוסייה המונה כמיליון וחצי איש, כרבע מהם עדיין בשוק העבודה.
האם יש הצדקה לפגיעה כה נרחבת בחייהם האישיים?
כנסו לדיון וכתבו- מה דעתכם בסוגיה רגישה זו?

עמדות עיקריות – מה דעתכם ?

x

בשלב בו אנו נמצאים נקיטה של אמצעי זהירות אגרסיביים עוד יכולה לעצור את התפשטות המחלה. 

אחוזי התמותה בגילאי ה60+ הם לא נתון שאפשר להעמידו במבחן, וכל פעולה שתמנע הדבקה בגילים אלה היא מחויבת המציאות ומצילת חיים בפועל (ראו אמצעים אגרסיביים).

מערכת הבריאות בישראל הורעבה במשך שנים מבחינה תקציבית, ולא תוכל לעמוד בעומס התחלואה והתמותה שתביא איתה הדבקה בגילים האלה, ומכאן שיכולת המדינה לסייע עם פרוץ משבר עומדת בסימן שאלה.

בעד הבידוד

בעד הבידוד

x

ומי יפצה על הנזקים של הפסד ימים בעבודה? יופי שהרשויות רוצות “להגן” על הזקנים, אבל בשירות ההגנה הזאת אנחנו זונחים עבודות ותפקידים שיש לנו בחיים

June Loyd

x

הבעיה גדלה יותר ויותר. הרחקה של 2 מטר אחד מהשני ואיסור על התקהלות יכולים ממש לבודד את הזקנים. אנחנו משפחה של יותר מ10 אנשים, זה אומר שאי אפשר לבקר יותר את אמא שלנו בשבתות ביחד? כללי הזהירות גם מזהירים מפני קרבה עם אנשים זקנים, והם אלה שהכי זקוקים לה

פנינה סלע כץ

רוחמה מרזם

Contents

עמדות עיקריות – מה דעתכם ?

לקריאה

האם להפסיק להתנדב?

לקריאה

האם לבודד רק את הזקנים?

לקריאה

על מי החובה לפריצת הבדידות ?

לקריאה

Last Posts

user profile image
יצחק בריק
2.07.2020 7:35

ברוב המקרים של זקנים עריריים אן משפחה תומכת. מובן מאליו שאם יש משפחה תומכת היא תלווה ותתמוך והזקן לא יגיע למצב שימות מבלי שידעו על כך. הבעיה היא אם אלו שאין להם משפחה תומכת ואז לדעתי האחריות על המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות

Participants