Login
In order to get your User name and Password
Register here

קצבאות סיעוד | עמוד דיון

Synopsis

The Discussion

עמדות עיקריות

x
חובת המדינה להבטיח שהגמלה לה זכאי הקשיש אכן תתורגם לשירות לו הוא זקוק  ועל כן על המדינה לספק את השירות באופן ישיר.
החשש הוא שמתן הגמלה בכסף  עלולה לגרום לשמוש לא יעיל במימושה ולעיתים אף לחשש לניצולה על ידי בני המשפחה למטרותיהם .
גישה זו היא  אחת מאבני היסוד של חוק הסיעוד. לא זו בלבד, אלא שבמשך 30
שנות קיומו של החוק פעלה גישה זו ביעילות מרבית. ואין שום עדות לחוויות שליליות בביצוע החוק עד כה, המחייבות את השינוי הזה.
בעל העמדה : פרופי’ יצחק בריק כאן
מתן גמלה בשירותים

מתן גמלה בשירותים

x
הגישה הרגילה של המוסד לביטוח לאומי היא  למתן גמלה בכסף כפי שנעשה למשל בקצבאות  הניידות ושירותים מיוחדים ).
גישה  זו טוענת שיש לתת אמון בקשיש ובקרוביו שהכסף אכן יתורגם לעזרה לה הוא זקוק.
ההנחה היא שהקשיש ומשפחתו מבינים טוב יותר את הצרכים ואת הדרך לספוקם ואין למדינה להיות פטרנליסטית בדרך מימוש זכאותו של הקשיש.  גישה זו נבחנה במחקר מקיף שנערך בארה”ב ונמצאה לא רק שלא מזיקה אלא אפילו מייעלת את השירות לזקן.
לאחרונה (פברואר 2018 ) הוגשה הצעת חוק ברוח זו המשנה את המצב הקיים עד היום .
מתן גמלה בכסף

מתן גמלה בכסף

הדיון

x

באחרונה הוגשה הצעת חוק לשינוי חוק הסיעוד.
עיקרי השינוי הם מעבר משלוש רמות סיעוד כיום
לשש רמות סיוע בעתיד, והמרת שעות הטיפול שהמדינה מעניקה לזקוקים לכך בכסף.

קצבאות – בעין או בכסף?

הרקע

הרקע

Contents

עמדות עיקריות

לקריאה

הדיון

לקריאה

מה דעתכם על הפשרה המוצעת  בכנסת?

לקריאה

Last Posts

user profile image
Editor
9.01.2020 21:03
כשנה לאחר כניסתה לתוקף של הרפורמה בסיעוד המאפשרת קבלת הגמלה בכסף, ולקראת מערכת בחירות נוספת, כבר אפשר לבחון את מידת הצלחתה.

חברת הכנסת טלי פלוסקוב טוענת כאן כי עפ”י הפניות שהיא מקבלת המהלך נכשל. הכסף עובר לילדים, רמת הפיקוח ירדה, והקשיים הבירוקרטיים גדלו.

האם הכנסת החדשה תפעל בהתאם לקריאתה של פלוסקוב “להחזיר את הגלגל לאחור”?

ומה אתם חושבים? האם הרפורמה עמדה במבחן הזמן ויש להמשיך לאפשר קבלת גמלה כספית? או לשוב לדרך של מתן שירותים בלבד?

user profile image
תמי מולר
7.03.2018 19:15
הרעה החולה מתחילה באיכות הטיפול הירוד ביותר של הרבה מאוד מט”בים/”יות, דבר הנובע, בין השאר,  מהתשלום הזעום למטפלות.

בעיני יש מקום להגדיל את התשלום לשעה (גם אם זה יפחית את מספר השעות) ולחייב בהכשרה מקצועית כמו
גם במעקב צמוד על ביצוע השעות בפועל!!! אין להכניס כל מטפלת ויש ליצור סינון שלהן. זה כבר יכול לשפר את תדמית המקצוע ואת הכנסותיהם/ן.
באופן כללי , זה נכון שכשקשישים מקבלים כסף קשה להם להוציא אותו על שעות טיפול. הם יעדיפו לשמור לצרכים אחרים ולא תמיד יש תמימות דעים לגבי צורכיהם.
לכן אני הייתי ממליצה לתת בשעות טיפול , עם מעקב צמוד על איכות וביצוע השעות המליאות.

תמי מולר, אחות מומחית לגריאטריה

user profile image
אביבה קפלן
2.03.2018 17:38

מאד מזדהה עם הדברים של קדמון שטרן טל.
העניין הוא שצריך לתגבר פיקוח, כדי שכל זקן יוכל לנצל את מה שמגיע לו, בהתאם לבחירתו ולצרכיו.כיוון שנושא הפיקוח הוא קריטי, נראה לי שיהיה מסובך ליישום, משום אינטרסים צולבים במשרדים השונים.

איני רואה לצערי, איך אפשר לגשר בין כלל הדעות שהושמעו לבין קבלתה של החלטה מושכלת על ידי הרשויות.

איפה הרעיון של הקמת המועצה לשלום הזקן ???
אולי קיומה היה מייתר את הבעתיות הנובעת מריבוי משרדים העוסקים בעניינם של הזקנים בישראל.

Participants