להתחברות
לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

דיור | עמוד דיון

תקציר

הדיון

עמדות פתיחה

x

בעד הדיור המוגן

מי בעד הדיור המוגן?

מי בעד הדיור המוגן?

x

בעד הדיור בקהילה

מה חשיבותו של הדיור בקהילה?

מה חשיבותו של הדיור בקהילה?