להתחברות
לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

מיתה נכונה | עמוד דיון

תקציר

מיתה נכונה

איפה עדיף לחולה למות - בבית או בבית חולים?.

עדיף למות בבית

עדיף למות בבית

הבית מאפשר תחושת אינטימיות וביטחון של המוכר,
ולכן אדם מעדיף סביבה זו בסוף דרכו.

עדיף למות בבית החולים

עדיף למות בבית החולים

בית החולים ואנשי המקצוע המקיפים אותו, מעניקים לחולה תחושת ביטחון ,
ולכן עדיף למות בבית החולים.

יש הטוענים שמכיוון שמרביתנו מגיעים לסוף חיינו במצב של חולי המחייב טיפול

– הרי שהמקום האופטימלי הוא בבית החולים עם הטיפול הרפואי הכי מסור .

לעומת זאת עולה היום התביעה למערכת הרפואית לאפשר לנו את הכלים כדי לא להפרד מהחיים – על מיטה אנונימית בבית חולים.אלא  בבית, במיטתנו, מוקפים באהובינו?.

הדיון