להתחברות
לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

אמירת אמת לחולה הסופני | מקורות

ניירות עמדה , משפט וחקיקה (2)

זכות המטופל למידע רפואי

חוק זכויות החולה התשנ״ו–1996
המשך

ספריה דיגיטאלית (1)

כוחה של הכחשה

מתוך מסמך של הג'וינט המתאר ליווי רוחני בישראל
המשך

רשתות חברתיות (0)

נשמח להצעות למקורות בקטגוריה זו

ספרות (0)

נשמח להצעות למקורות בקטגוריה זו

מחקרים ומקורות אקדמיים (1)

דיווח אמת לחולה

פרופ' שמעון גליק
המשך

מהתקשורת (2)

מקורות מהשטח (0)

נשמח להצעות למקורות בקטגוריה זו

מקורות תרבותיים (1)

שיח פתוח על המוות

ימי שלישי עם מורי: מוריס שוורץ
המשך

מידע ונתונים (0)

נשמח להצעות למקורות בקטגוריה זו