להתחברות
לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

הבטחת כיסוי סיעודי | מקורות

ניירות עמדה , משפט וחקיקה (1)

תכנית האב

כפי שהוגשה ביולי 2019 ליו"ר וועדת הכנסת
המשך

מחקרים ומקורות אקדמיים (5)

הקצאת משאבי בריאות בזקנה

Age or need? מתוך "Setting limits" של Callahan
המשך

ביטוח סיעודי פרטי בישראל

מתוך ספרן של שולי ברמלי-גרינברג, רותי וייצברג, רויטל גרוס (2012)
המשך

בנק ישראל- מחקר על ביטוח סיעודי

מחקרם של ג. כהן קובץ' וחב' (2018)
המשך

מימון וארגון הטיפול הממושך בישראל

דב צ'רניחובסקי ומיכל קורא (2009)
המשך

ביטוחים קבוצתיים- מה קרה שם?

חקר מקרה מאת מר אופיר בנימין (2018), אוניברסיטת חיפה
המשך

מהתקשורת (3)

מקורות מהשטח (1)

נאום הממונה על רשות שוק ההון

כנס בריאות של "עדיף" (ספטמבר 2019)
המשך

מקורות תרבותיים (0)

נשמח להצעות למקורות בקטגוריה זו

מידע ונתונים (2)

דוח העוני לשנת 2017

דוח בטל"א + סיקור מעריב (31.12.18)
המשך