Login
In order to get your User name and Password
Register here

אתגר הבדידות | Resources

ניירות עמדה , משפט וחקיקה (5)

מחקרים ומקורות אקדמיים (9)

בריאות חיובית בזקנה

ל. בר טור | גרונט' 2005 (כרך לב (2), 113-127
Continue

Positive Ageing

Liora Bar Tov , Ruth Malkinson 2014
Continue

אושר הוא עסק רציני

ליאורה בר טור, פסיכולוגיה עברית 2011
Continue

התמודדות עם הזדקנות האוכלוסייה

תכניות לאומיות במדינות שונות | יוני 2017
Continue

תמיכה בקשישים בודדים

תוכניות ממשלתיות | מחקר המממ 2016
Continue

קרוב למחצית מהזקנים בישראל בודדים

כתבת "כאן ישראל" 2009 + שיוביץ-עזרא (2008- האונ' העברית)
Continue

מחקר ברוקדייל : בנושא הבדידות

מחקר של פיילוט משרד הרווחה , בטל"א והג'וינט, 2018
Continue

השפעת תמיכה על בריאות בזקנים

סורקין וחב' (2002)- אונ' קליפורניה
Continue

מהתקשורת (17)

מקורות מהשטח (3)

Elderly Loneliness

A short film - JDC Israel
Continue

יום הבדידות בכנסת

מתוף דף הפייסבוק של השרה מירב כהן
Continue

מקורות תרבותיים (9)

חיים מבפנים

סרטו של מיכאל רוסטו בנט Alive Inside
Continue

אמו של טוני סופרנוס

התנגדות האם למעבר לבית אבות
Continue

אביה של סי-ג’י

התדרדרותו המנטלית של דוברת הבית הלבן
Continue

מה את רואה אחות

שירה נפלאה של זקנה
Continue

שירת קולולום בינ-דורית

לרגל יום השואה : קולולם שרים בשלושה קולות ושלושה דורות
Continue

הסתגלות חברתית בדיור המוגן

מתוך הסדרה "80 וארבע" (פרק 1 )
Continue

לאט יותר

סרטו של אברהם הפנר
Continue