להתחברות
לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

התמקצעות המטפל | מקורות

ניירות עמדה , משפט וחקיקה (0)

נשמח להצעות למקורות בקטגוריה זו

ספריה דיגיטאלית (0)

נשמח להצעות למקורות בקטגוריה זו

רשתות חברתיות (0)

נשמח להצעות למקורות בקטגוריה זו

ספרות (0)

נשמח להצעות למקורות בקטגוריה זו

מחקרים ומקורות אקדמיים (2)

מהתקשורת (3)

השלכות קיצוץ שכר המטפלים

ארנון אלחנני The Marker 20.4.2017
המשך

מצב קשישים סיעודיים בישראל

הגרוע ביותר בOECD - כלכליסט
המשך

מקורות תרבותיים (0)

נשמח להצעות למקורות בקטגוריה זו