Login
In order to get your User name and Password
Register here

Nursing issues | Resources

ניירות עמדה , משפט וחקיקה (3)

מחקרים ומקורות אקדמיים (6)

חיים בריאים בעת זקנה

ארנולד רוזין - הזדקנות וזקנה בישראל (2003) עמ 779 - 802
Continue

Who Will Take Care of Me?

Liat Ayalon, PhD; Sagit Lev, MSW; Arie Rotstein
Continue

הזדקנות במקום

אסטרטגיית ההזדקנות הנשענת על הגישה האקולוגית -קהילתית:. אסתר יקוביץ
Continue

התעללות בזקנים והזנחתם

ממדים ודרכי התמודדות - ד"ר ש. אלון (2015)
Continue

חלופות לעובדים הזרים בסיעוד

יוסי אברהם, יוסי תמיר 2012
Continue

מקורות מהשטח (4)

מעבר למצלמות

אחד מכל חמישה זקנים חשוף להתעללות - "דבר ראשון"
Continue

רוצה להישאר בבית

האם ניתן לאלץ קשישים סיעודיים לצאת מביתם? | הארץ -31.7.17
Continue

מקורות תרבותיים (3)

עזרה למי שרוצים למות

הדילמה האתית : ד"ר אליזבט גולדוין
Continue

הזקנה ביהדות

הרב שאר-ישוב כהן
Continue

מה את רואה אחות

שירה נפלאה של זקנה
Continue