Login
In order to get your User name and Password
Register here

קצבאות סיעוד | Resources

ניירות עמדה , משפט וחקיקה (2)

חוק הסיעוד

חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, סעיף 224
Continue

הצעת ששינסקי

להתקיים בכבוד: המכון הישראלי לדמוקרטיה
Continue

מחקרים ומקורות אקדמיים (2)

הזיקנה וקו העוני

פרופסור יצחק בריק
Continue

קצבאות בכסף – הניסוי האמריקאי

ד"ר רובין סטון - כנס אש"ל 2017
Continue

מהתקשורת (11)

קצבאות הקשישים

ההצעה להעלות את קצבאות הקשישים
Continue

התנגדות לרפורמת הסיעוד

חברות הסיעוד מנסות להפיל את הרפורמה - דה מרקר 19.2.18
Continue

שינוי ברפורמת הסיעוד

גרמה להפלת מנייתה של חברת דנאל - דה מרקר
Continue

חברות הסיעוד הובסו

כמה יקבלו הקשישים ברפורמה החדשה? - דה מרקר
Continue

רק קצבאות אוניברסאליות

מתוך "העוקץ" - אברהם דורון
Continue

שעת חברה – על קצבאות הזיקנה

מיכאל מירו מראיין את פרופ' יצחק בריק
Continue

כסף במקום שעות טיפול?

האם רפורמת הסיעוד טובה לנו?- ראיון עם ד"ר יורם מערבי
Continue

מקורות מהשטח (6)

1.5 מליארד לסיוע לקשישים

26/11/2017 | יובל אזולאי | "גלובס"
Continue

החוליה החלשה – קשישים ללא פנסיה

טלי חרותי | דה מרקר דצמבר 2017
Continue

כסף במקום טיפול סיעודי?

רק יגביר את הנטל על המשפחות - יצחק בריק 12/2/18
Continue

כחלון תציל את סבתא!

הפגנה נגד גמלת סיעוד בכסף - 20/2/18
Continue

פלוסקוב- הרפורמה נכשלה

ח"כ טלי פלוסקוב ל"הארץ" (5.8.19)
Continue

מקורות תרבותיים (1)

מידע ונתונים (6)

קצבת זקנה

מאתר הביטוח הלאומי
Continue

טיפול ממושך בקשישים בישראל

קווים לרפורמה מימונית וניהולית| מממ 2007
Continue