Login
In order to get your User name and Password
Register here

The Gerontology National Master Plan | Resources

ניירות עמדה , משפט וחקיקה (6)

תכנית האב

כפי שהוגשה ביולי 2019 ליו"ר וועדת הכנסת
Continue

המועצה הלאומית לגריאטריה

סוגיות נבחרות בדיוני המועצה הלאומית לגריאטריה, לה, תשס"ה
Continue

הצורך בתוכנית אב לאומית

מסמך יסוד מאת האגודה הישראלית לגרונטולוגיה
Continue

נייר העמדה

האגודה הישראלית לגרונטולוגיה
Continue

חוק האזרחים הוותיקים

1989 + תיקונים והצעות
Continue

הצורך בתכנית אב לאומית

שידור דיון ועדת הכנסת 2017
Continue

ספריה דיגיטאלית (0)

No Sources

רשתות חברתיות (0)

No Sources

ספרות (0)

No Sources

מחקרים ומקורות אקדמיים (5)

המלצות לתכנית לאומית פליאטיבית

אש"ל גו'וינט ישראל - ברוקדייל
Continue

חיים בריאים בעת זקנה

ארנולד רוזין - הזדקנות וזקנה בישראל (2003) עמ 779 - 802
Continue

התמודדות עם הזדקנות האוכלוסייה

תכניות לאומיות במדינות שונות | יוני 2017
Continue

התמודדות עם הזדקנות האוכלוסייה

תכניות לאומיות במדינות שונות | דיון בוועדת הכנסת
Continue

הגברת ביטחון הקשישים מפשיעה

תוכניות במדינות שונות | מממ 2014
Continue

מהתקשורת (6)

מצב קשישים סיעודיים בישראל

הגרוע ביותר בOECD - כלכליסט
Continue

“מעל לחוק (הפרישה)”

נבחר ציבור: העבר מאחוריו, הוא צופה אל הבאות
Continue

The role of The Shahbaz

ביל תומס - פרויקט החממה הירוקה
Continue

הטיפול בחולי אלצהיימר בישראל

"שטח הפקר"-עונה 2 (2018) של "כאן 11"
Continue

מקורות מהשטח (4)

דורות

מגזין לקידום השירות לאוכלוסיה המבוגרת - גליון 150
Continue

טיפול בזקן הזקוק לסיוע

על מי חלה האחריות- על המדינה או על המשפחה ואולי על שתיהן?
Continue

מקורות תרבותיים (3)

הזקנה ביהדות

הרב שאר-ישוב כהן
Continue

מה את רואה אחות

מאחורי הקלעים ומטרות הסרט
Continue

האתגר הפוליטי של רפורמת הפנסיות

ההתגברות הפוליטית של הבית הלבן (הפיקטיבי) על מכשול רפורמת הבטוח הלאומי
Continue

מידע ונתונים (6)

מעול לנכס צבי לניר

מבט חדש על העליה בתוחלת החיים
Continue

נייר עמדה של האגודה

גרונטולוגיה: כתב-עת בנושאי הזיקנה מא (2) 2014
Continue

אסטרטגיות לאומיות ובינלאומיות להתמודדות עם דמנציה

מהארץ- אתר משרד הבריאות. מהעולם- אתר Alzheimer Europe
Continue