Login
In order to get your User name and Password
Register here

Health Issues | Resources

ניירות עמדה , משפט וחקיקה (6)

המועצה הלאומית לגריאטריה

סוגיות נבחרות בדיוני המועצה הלאומית לגריאטריה, לה, תשס"ה
Continue

ביטוח סיעוד

פעילות ומגמות בתחום הגמלאות
Continue

אשפוז סיעודי בסל הבריאות

הצעה לסדר בכנסת : ח"כ שלי יחימוביץ'
Continue

מחקרים ומקורות אקדמיים (6)

חיים בריאים בעת זקנה

ארנולד רוזין - הזדקנות וזקנה בישראל (2003) עמ 779 - 802
Continue

הזדקנות במקום

אסטרטגיית ההזדקנות הנשענת על הגישה האקולוגית -קהילתית:. אסתר יקוביץ
Continue

תקציב משרד הבריאות

תיאור וניתוח לשנים 2015 ו-2016 | מממ 10/2015
Continue

מקורות מהשטח (3)

קריאה לאימוץ המודל השבדי – ד”ר אמיר שחר

7/9/20 | הוועדה המיוחדת לענייני נגיף הקורונה בכנסת | ד"ר אמיר שחר
Continue

תמיכה באימוץ המודל השבדי – ד”ר שוש אלטוביה

7/9/20 | הוועדה המיוחדת לענייני נגיף הקורונה בכנסת | ד"ר שוש אלטוביה
Continue

תמיכה באימוץ המודל השבדי – פרופ’ אודי קמרון

7/9/20 | הוועדה המיוחדת לענייני נגיף הקורונה בכנסת | פרופ' אודי קמרון
Continue

מקורות תרבותיים (5)

עזרה למי שרוצים למות

הדילמה האתית : ד"ר אליזבט גולדוין
Continue

הזקנה ביהדות

הרב שאר-ישוב כהן
Continue

קדימות בטיפול רפואי

אנציקלופדיה הלכתית רפואית : כרך ו', תשנ"ו 1996
Continue

חיים מבפנים

סרטו של מיכאל רוסטו בנט Alive Inside
Continue

מה את רואה אחות

שירה נפלאה של זקנה
Continue