Login
In order to get your User name and Password
Register here

אודות

סוגיא פיתחה פלטפורמה דיגיטלית ייחודית
לחידוש השיח הנורמטיבי בכל שאלות החיים .
סוגיא מנצלת  את כלי המדיה החדשניים ביותר
ויוצרת  בית מדרש מקוון, מועשר ואינטראקטיבי ,
השואב  מהמודלים הפורומיים והויקיפדים.
בהשראת המתודולוגיה התלמודית נותן שילוב ייחודי זה
הזדמנות לשיח מעמיק שבו המחלוקת היא דרך לקידום דיאלוג מפרה ומעשיר לחברה כולה .
סוגיא  זוכה לתמיכה  הן ממשרדי הממשלה והסוכנות היהודית ,
מקרנות מרכזיות  ומאישים בולטים בעולם היהודי.